Meer informatie nodig? Bel: 020-5317673

Disclaimer

Algemeen

Flixx – Web & Vormgeving (Kamer van Koophandel 51797682), hierna te noemen Flixx, verleent u hierbij toegang tot Beste-energiedeals.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Flixx behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Flixx spant zich in om de inhoud van Beste-energiedeals.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Beste-energiedeals.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Flixx.

De inhoud van Beste-energiedeals.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Flixx doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Flixx. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flixx, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.